Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2016 – Vun Trồng Thế Hệ Tương Lai

Bài giảng mới nhất Vun Trồng Thế Hệ Tương Lai do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân Lễ Hạ Nguyên tại Tu Viện Tường Vân ngày 14/11/2016

Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng http://bit.ly/thaythichphuoctien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
– Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: http://phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: http://tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: http://blogphatgiao.com
– Facebook:
http://bit.ly/facethichphuoctien