Bài pháp thoại Vui Tết Hay Lo Tết do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân lễ khánh tuế đầu xuân Kỷ Hợi 2019 tại Tu Viện Tường Vân, ngày mùng 1 tết (05-02-2019)
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: https://phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
– Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage