Pháp thoại Đại Đức Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Canada: Vì Sao Niềm Tin Chánh Pháp Dễ Bị Lung Lay. Giảng tại: Hội Trường Price Rupert (Vancouver, Canada), ngày 19-09-2017