Pháp thoại “Vì Sao Con Người Làm Khổ Nhau” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiền Lâm (Tây Ninh) ngày 15/03/2017 (18/02/Đinh Dậu)