Bài Vấn Đáp Về Hội Thánh Đức Chúa Trời Và Thiền Tông Tân Diệu do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, HCM), ngày 20-04-2018