Thầy Thích Phước Tiến – Vai Trò Của Cư Sĩ Phật Tử Trong Phật Giáo

Vai trò của người cư sĩ phật tử là phải học hỏi, tìm tòi, tu tập và dìu dắt lẫn nhau để góp phần cho công tác hoằng pháp. Lấy đạo để giữ đời, ứng dụng giáo lí phật vào đời sống. Chấp nhận dấn thân vào đạo phật là phải vượt qua những hệ lụy khi đạo phật nhập thế.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp Thích Phước Tiến