Ước Nguyện Đầu Năm – Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp 2016

Bài giảng nhân dịp đầu năm mới của thầy Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân. Mỗi lần tết đến thì chúng ta có rất nhiều cảm xúc và thầy cũng chia sẻ những câu chuyện của bản thân mình.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp.