Nghe thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến – Tùy duyên bất biến

Bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tây Thiên trên con đường hoằng pháp nhằm phát triển Phật Pháp cho quý Phật tử kiều bào ở nước ngoài. “Tùy duyên mà bất biến” nghĩa là các pháp phương tiện được khai mở ra, nhưng không đi quá xa và quá đà. Nếu tùy duyên thái quá mà không giữ được tinh túy của giáo pháp là vong bản, biến chất, bị đồng hóa.
Mặt khác, “Bất biến mà tùy duyên” nghĩa là luôn giữ gìn bản sắc, tinh hoa của Phật Pháp nhưng không cứng nhắc, giáo điều để rồi tự đánh mất sự linh hoạt, năng động và tiệp thế. Bài Giảng của Thầy Thích Phước Tiến cần phải được đem áp dụng rộng rãi trong cuộc đời, giúp con người và cuộc đời vơi bớt khổ đau.
Đại Đức Thích Phước Tiến muốn trang bị một hành trang Phật Pháp để quý Phật tử dấn thân nhập thế, lợi đạo và ích đời.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng đại đức giảng sư Thích Phước Tiến