Tu Viện Tường Vân -Vu Lan 2015 – Lễ Dâng Pháp Y Tại Tu Viện Tường Vân