Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Tu Phật bắt đầu từ đâu

Bài pháp thoại do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại gia đình Phật tử Chân Thành (Pháp) ngày 5/11/2015 (24/9/Ất Mùi)