Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến 2018: Tứ Nhiếp Pháp – Thuật Đắc Nhân Tâm. Thuyết giảng tại Đạo Tràng Phổ Bi (Taipei Xinchoang – Đài Loan), ngày 01-04-2018 (16-02-Mậu Tuất)