Hỏi:
+ “Đức Phật chúng ta, thay vì trở thành vua để cai trị muôn dân, mà đức Phật lại từ bỏ để đi tu, như vậy đức Phật có phải là người bất nghĩa không?”

+ “Đức Phật có cha có mẹ mà không ở lại kinh thành để săn sóc, để lo bổn phận làm con mà từ bỏ đi tu như vậy, đức Phật có phải là người bất hiếu không?”

+“Đức Phật có vợ có con, mà không ở nhà chăm sóc làm tròn bổn phận đạo lý gia đình, như vậy đức Phật có thiếu trách nhiệm và bổn phận của 1 người làm chồng không?”