Pháp thoại mới nhất 2016 thầy Thích Phước Tiến – Trung Đạo Nhận Thức Và Tu Tập

Bài pháp thoại mới nhất 2016 của đại đức Thích Phước Tiến được giảng tại Tu Viện Tường Vân nhân khóa tu Một Ngày An Lạc lần 61, ngày 03/01/2016 (24/11/Ất Mùi)