Buổi Tọa Đàm Ăn Chay Và Sức Khỏe giữa Thầy Thích Phước Tiến & Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc tại Tu Viện Tường Vân, ngày 04-09-2017