Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Vì Vô Minh Con Tạo Lỗi Lầm

Nếu có tu tập thì chúng ta phải rất trân trọng cuộc sống, không phải vì tham sống sợ chết mà là vì chúng ta cảm thấy được ý nghĩa của cuộc sống vì vậy nên chúng ta bảo vệ cuộc sống một cách lương thiện và sống có ý nghĩa nên cuộc sống được an vui , hạnh phúc
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân