Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Thuyết Luân Hồi Trong Phật Giáo

Bài Thuyết Pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Nam Thiên, Thành Phố Buôn Ma Thuộc. Đầy là bài thuyết pháp chuyên sâu về Phật Giáo đòi hỏi mọi người phải lắng lòng nghe giảng. Một đời người chỉ là 1 giai đoạn rất nhỏ trong sa mạc thời gian., vì sự chết chưa phải là mất hẳn. Chúng ta sống cả cuộc đời nhưng khi chết thì không biết sẽ đi về lối nào.
Bài Thuyết Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến phân tích sâu xa về thuyết luân hồi trong giáo lí đạo phật.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Thuyết Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến.