Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Thiền Tịnh Song Tu (KT24)

Tu thiền và tu tịnh các phương thức này bổ sung cho nhau trên vấn đề vận dụng tu tập. Đại Đức Thích Phước Tiến giải thích rõ sự bổ sung, hổ trợ giữa 2 phương pháp này để mọi người biết cách linh hoat trong việc vận dụng thời khóa tu học một cách hợp lí nhất.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân