Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Tận Thế Do Đâu (KT18)

Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ về vấn nạn môi trường, đây là một vấn đề chung của toàn cầu, trai đất nóng lên, nhưng các nước phát triển lẫn các nước đang phát triển vẫn hàng ngày thải hảng tấn khí độc vào sinh quyển. không ai hại chúng ta mà chúng ta tự hại mình. Hãy nêu cao ý thức bảo vệ môi trường.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân