Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Phật Tử Tại Gia Những Điều Cần Biết

Bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến hướng đến các phật tử đang tu tập tại nhà để có một phương pháp tu tập chính xác và hiệu quả hơn. Vì nhiều hoàn cảnh nền một phần trong số họ không có điều kiện đến chùa, gần gũi các thầy để được hướng dẫn tu tập.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân