Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Phật Pháp Vấn Đáp 21

Trong kì phật pháp vấn đáp lần này, Đại Đức Thích Phước Tiến sẽ giải đáp thắc mắc của quý cư sĩ về nhiều vấn đề của việc ứng dụng giáo điều phật pháp vào đời sống, thầy còn lý giải nhiều câu hỏi thường gặp như là việc thờ cúng, sự mê tín…
Quý Phật Tử có thể tìm được nhiều câu trả lời cho thắc mắc của mình trong bài thuyết pháp này.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật.