Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Phật Pháp Vấn Đáp 18 (KT28)

Trong kì phật pháp vấn đáp lần này, Đại Đức Thích Phước Tiến sẽ giải đáp các thắc mắc của quý cư sĩ về tất cả các vấn đề của cuộc sống đặc biệt là việc ứng dụng giáo lí phật dạy vào đời.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân