Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Phật Pháp Vấn Đáp 17 (KT27)

Đại Đức Thích Phước Tiến sẽ trả lời mà quý phật tử đặt ra, nhiều vấn đề quen thuộc sẽ được đem được ra giải thích.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân