Thuyết Pháp Thích Phước Tiến MP3 – Ý Nghĩa Kinh Dược Sư

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Nhân ngày vía Phật Dược Sư, thầy Thích Phước Tiến sẽ chia sẻ với chúng ta về ý nghĩa của bộ kinh này.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.