Thuyết Pháp Thích Phước Tiến MP3 – Vu Lan Và Ý Nghĩa Nguyện Cầu

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Mỗi khi đến dịp Vu Lan thì chúng ta thường đến chùa cầu an hoặc cầu siêu cho thân bằng quyến thuộc. Thì ý nghĩa và giá trị của Vu Lan như thế nào? và chúng ta phải làm gì trong mùa Vu Lan, thì qua bài pháp thoại này của Thầy Thích Phước Tiến chúng ta sẽ hiểu được rõ ràng tường tận.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.