Thuyết Pháp Thích Phước Tiến MP3 – Vu Lan Tình Mẹ

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Tình mẹ thì trong thơ văn, ca nhạc chúng ta đi đâu cũng thấy, tất cả thơ ca, tục ngữ đều nhắc đến tình mẹ nhiều hơn là vì sự gian khó thiệt thòi của người phụ nữ quá nhiều và thứ 2 là người mẹ luôn luôn hiền diệu, ân cần đối với chúng ta. Và Vu Lan là diệp để chúng ta thể hiện tấm lòng của mình đối với đấng sinh thành.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.