Thuyết Pháp Thích Phước Tiến MP3 – Vu Lan Tình Cha

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Tình mẹ thì trong thơ văn, ca nhạc chúng ta đi đâu cũng thấy, nhưng tình cha thì ít khi được nhắc đến. Giữa công cha và nghĩa mẹ, nếu như đem sánh ví thì không ai hơn ai cả. Tất cả thơ ca, tục ngữ đều nhắc đến tình mẹ nhiều hơn là vì sự gian khó thiệt thòi của người phụ nữ quá nhiều và thứ 2 là người mẹ luôn luôn hiền diệu, ân cần đối với chúng ta. Và còn về tình cha thì tại sao lại ít người nhắc đến, thì qua bài giảng này chúng ta sẽ được thầy Thích Phước Tiến phân tích rõ ràng.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.