Thuyết Pháp Thích Phước Tiến MP3 – Tứ Vô Lượng Tâm

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Dù là con người hay con vật đều có những biểu hiện về tình cảm, nhưng đối với cầm thú thì tình cảm nó là một cái bản năng, còn con người là do sự yêu thương, tư duy, nhận thức rõ ràng. Và sự yêu thương của mỗi con người thì khác nhau. Tinh thần yêu thương với đạo Phật người ta gọi là Từ Bi chứ không phải là tình cảm yêu thương của thế gian thuần túy. Và cái Từ Bi đó được thầy Thích Phước Tiến phân tích rõ trong bài Tứ Vô Lượng Tâm này.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.