Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Một Ngày An Lạc

Có những khi cuộc sống rất đơn sơ mà người ta sống rất hạnh phúc. Một ngày an lạc nói thì nghe rất đơn giản, nhưng thật sự để có được thì rất khó, khó vì hoàn cảnh khách quan, khó vì tâm chưa tịnh. Đại Đức Thích Phước Tiến mong muốn hướng dẫn thêm nhiều phương pháp tu tập để quý phật tử dễ dàng ứng dụng linh hoạt vào nhiều hoàn cảnh.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân