Thuyết Pháp Thích Phước Tiến Mới Nhất – Cơ Hội Là Gì

Thầy Thích Phước Tiến Thuyết Pháp tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền trong chuyến hoằng pháp ở nước ngoài. Cơ hội là những điều kiện thuận lợi đến với chúng ta mà chúng ta có điều kiện thời cơ để nắm bắt nó. Trong bài thuyết pháp của Giảng Sư Thích Phước Tiến, thầy chia sẻ
trên nguyên tắc cuộc đời, có cái gì hên, cái gì xuôi, là may mắn, cái gì tình cờ mà có được thì cần được lí giải trên quan điểm của người học phật.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Thuyết pháp Thích Phước Tiến Mới Nhất để tìm ra câu trả lời.
Nam Mô A DI Đà Phật.