Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Lòng Ganh Tỵ

Không ai không có lòng ganh tỵ, từ long ghen ghét đó sinh ra nhiếu ý nghĩ xấu xa, độc ác. Và điều đó làm con người trở nên sân si, buồn bực đau khổ và tu tập là cách để chiến lòng ganh tỵ và xa hơn nữa, là dẹp bỏ hoàn toàn nó ra khỏi đời sống tu tập.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân