Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Lời Sách Tấn Cho Phật Tử

Từ kinh trong phật giáo mang hai ý nghĩa, kinh là thế lí và thế cơ, lời dạy của đức phật phải đúng với chân lý và hợp với đối tượng nghe pháp thì mới gọi là kinh.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân