Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Lối Rẽ Cuộc Đời

Người đời hay nói đường muôn lỗi rẽ, cuộc đời ai cũng có những giai đoạn gắp khúc, không ai trên đời đi trên một con đường phẳng lì từ khởi thủy cho đến điểm dừng của nó kết thúc là một con đường thẳng mà không có bất cứ một khúc quay, ngỏ hẹp….. Hóa chăng là chúng ta có nhiều hay có ít và có vượt qua được những cái khúc quanh đó không.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân