Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Lễ Đặt Đá Trùng Tu Chùa Nhị Mỹ

Lễ trung tu chùa Nhị Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu tu tập dài lâu của bà con phật tử gần xa trong tương lai gần.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân