Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Làm Phước

Bài giảng mang ý nghĩa của giáo pháp ứng dụng, trong cuộc đời chúng ta ít nhiều cũng đã từng làm phước. Đó là một hành động tốt lành, tự thân làm phước là mình đem đến điều lành, điều may mắn cho một người nào đó. Cái hành động xuất phát vì muốn mình được hạnh phúc nên mang nhiều điều tốt lành cho cuộc đời.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân