Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Làm Người Khó

Làm người thì tất cả chúng ta ai cũng là người cả, nhưng để sống cho ra con người thì tất cả không phải dễ. Sỡ dĩ như vậy, hàng ngày trong xã hội, qua báo chí và nhìn ra con người sinh hoạt xung quanh có rất nhiều điều chúng ta cảm thấy e ngại cho đạo đức loài người nói chung và luân lý xã hội nói riêng.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân