Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Làm Mới Tự Thân

Làm một con người trong cuộc đời, ai cũng có nhiều lỗi lầm, tội lỗi một đời, tội lỗi nhiều đời, tội lỗi trong quá khứ, tội lỗi trong hiện tại. Có những người quá nhiều tội lồi nhưng do chưa hiểu được phật pháp nên không thể nhận biết đến lúc biết thì đã quá muộn màng.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân