Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Làm Bạn Với Ma

Từ ma trong phật học chưa có một ý nghĩa nào để gọi đó là một loại nanh vuốt, ma là từ dùng trong phật học để cảm nhận rằng đó là những gì ngăn trở, chướng đạo, thậm chí từ ma cũng ám chí cho những kẻ ác, kẻ gây đau khổ cho con người. Qua bài thuyết pháp, Thầy Thích Phước Tiến mong muốn chúng ta hãy cởi mở hơn cái tâm mình với cuộc sống cộng đồng.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân