Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Khắc Phục Lỗi Lầm

Không ai không có sai lầm, có một triết gia đã từng nói, sai lầm là con người, khắc phục sai lầm là thần thánh, vui cười với sai lầm là quỷ dữ. Kể cả thầy tu cũng mắc sai lầm, và có sai lầm tha thứ được và sai lầm không tha thứ được. Hơn nữa bản thân nhiều người lên án lỗi lầm nhằm thỏa mãn bản ngã chứ không nhằm khuyên nhủ, khắc phục nó.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân