Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến – Tập Yêu Thương Theo Lời Phật Dạy English Sub (Practicing Love According To The Buddha’s Teachings)

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp về tình thường giữa con người với con người, đạo Phật được biết đến qua lòng từ bi, tính vị tha sâu sắc, Vậy nên những người con Phật chúng ta cũng nền phát huy tinh thần đó, để giảm bớt khoảng cách giữa đạo Phật và cuộc sống.
Bài giảng của Giảng Sư Thích Phước Tiến được phụ đề tiếng Anh (English Sub).
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân