Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Duy Ngã Độc Tôn

Sự kiện ra đời của đức phật là sự tranh cãi, từ ngã trong Duy Ngã Độc Tôn là cái bản ngã, tuy nhiên từ ngã này có mâu thuẫn với giáo lí vô ngã của đạo phật.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến để tìm ra câu trả lời.
Nam Mô A Di Đà Phật.