Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Lòng Ganh Tỵ

Xã hồi ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng đầy đủ ấm no hơn, chúng ta có nhiều điều kiện để giúp đỡ lẫn nhau hơn, tuy nhiên trong thời đại ngày nay, nhiều lúc chúng ta cảm thấy sợ hãi và hoang mang trước sự lãnh cảm giữa con người với con người. Cuộc sống công nghiệp đã làm thay đổi bản chất đùm bọc của con người.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân