Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Đừng Làm Con Thiêu Thân

Đề tại này xuất phát từ những tác động từ bên ngoài, chủ yếu là những lời thưa hỏi, một vài trường hợp khác nhau để rồi Đại Đức mới cảm thấy đau lòng để rồi suy ngẫm ra vấn đề này nhằm nhủ chủ yếu là cho giới trẻ, các vị có tuổi tác cũng hiểu thêm một phần cơ bản để góp phần ý thức cho con cháu chúng ta.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật