Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Đức Phật Là Ai

Bất cứ một điều gì nó cũng có những cái mà mình đặt ra của nó và Đại Đức Thích Phước Tiến nói về đề tài này còn nhằm để phổ đại quần chúng nữa chứ không chỉ quý phật tử nói riêng, nhưng chưa chắc những người con phật chúng ta có thể hiểu hết và có một chánh kiến về đức phật tốt ở một cái gốc độ chính xác về lịch sử.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật