Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Đời Còn Gì Đâu Em

Bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến xuất phát từ những thực tiễn của xã hội, dĩ nhiên đó là những quy luật của cuộc đời không khác hơn được nhưng mà nó cho chúng ta có cách nhìn trăn trở về xã hội nếu chúng ta chỉ sống vì mình thì sẽ không có gì, nhưng những người sống vì mọi người, vì chốn sinh sẽ rất bận lòng.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân