Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Chuyển Hóa Thói Quen

Ai cũng có một thói quen, thói quen về văn hóa, thói quen về cá tính, thói quen về sở thích, thói quen về nhu cầu, nhận thức đánh giá cũng dựa vô nó, đó là chưa đề cấp đến vấn đề đó đúng hay sai, vậy làm sao để thay đổi nó. Nhiều khi vì một sự cố chấp mà phá vỡ đi tất cả hạnh phúc mà mình đang có.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật