Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Chăm Sóc Người Già

Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Tư Gia Tường Kim trong chuyến hoằng pháp trong đất mỹ. Nuôi tuổi trẻ để thay vị trí người già, có thể đó là thế hệ tương lai để nối nghiệp gia đình, nhưng có nhiều người trẻ lại không hiểu, không quan tâm suy nghĩ của người già, nhưng rồi chúng ta cũng sẽ đến lúc già đi. Theo bài Thuyết Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến, học thuyết phương đông rất hay, không giống phương tây vì họ có chế độ an sinh xã hội tốt.
Thông qua bài Thuyết pháp, Thầy Thích Phước Tiến muốn nhắn nhủ đến thế hệ trẻ hãy quan tâm và thông cảm cho người già.
Hãy cùng lắng nghe va chia sẻ các bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến