Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Cái Giá Của Sự Nổi Tiếng

Ai cũng thích nổi tiếng, không phải là không thích nhưng mà là chưa có lí do để nổi tiếng. Tại sao người ta phải nổ, vì muốn để nhiều người biết đến. Theo Đại Đức Thích Phước Tiến, cái ước mơ có thể giấu bên trong hoặc thể hiện ra bên ngoài có thể vì khát vọng, vì tự cái bản ngã chúng ta lớn..
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân