Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Ăn Chay Sức Khỏe Và Môi Trường

Ăn chay là một xu thế hiện đại, ăn chay rất tốt cho sức khỏe giúp chúng ta hạn chế được nhiều căn bệnh của thời đại. Tất cả mọi loài muốn có sự sống phải nhờ ăn, điều quan trọng là vấn đề ăn của chúng ta đừng gây đau khổ, duy tri sức khỏe và tuổi thọ một cách tốt đẹp giữa cuộc đời này.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân