Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 24

Thuyết Pháp Thích Phước Tiến tại chùa Niết Bàn trong chuyên làm việc trên đất mỹ. Mỗi kì phật pháp vấn đáp, Thầy Thích Phước Tiến sẽ thuyết pháp về các vấn đề liên quan đến các câu hỏi của quý phật tử.
Nghe Thuyết Pháp Thích Phước Tiến, chúng ta dễ tím thầy lời giải cho những thắc mắc thường gặp trên con đường tu tập đến với đạo phật. Thầy rất xúc động trước tình thần tu học của kiều bào nơi đất khách quê người.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Thuyết Pháp Thích Phước Tiến 2015