Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Ngã Mạn Là Gì

Thầy Thích Phước Tiến Thuyết Pháp tại Tu Viện Quan Âm. Trên cuộc đời này, không có vị nào mà không ngã mạn, đó là sự kiêu ngạo, tự đại về bản thân chúng ta. Nó biểu hiện tìm tàng, hay rõ nét tùy mỗi con người, mỗi hoàn cảnh. Bài thuyết Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ về ngã mạn đó là sự phiền não căn bản trong suốt cuộc đời nên không ai không có và không dễ dàng để loại trừ.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Thuyết Pháp của Giảng Sư Thích Phước Tiến 2015
Nam Mô A DI Đà Phật